Zrealizowane projekty e-learningowe

Budowa i zarządzanie kursem internetowym w oparciu o platformę e-learningową Moodle

Opracowanie merytoryczne i metodyczne oraz implementacja kursu e-learningowego o treści jak poniżej.

 1. Zapoznanie z platformą Moodle;
 2. Tworzenie kursu;
 3. Tryb edycji kursu;
 4. Zasoby w kursie;
 5. Rodzaje składowych w kursie;
 6. Składowa Lekcja;
 7. Składowa Quiz;
 8. Składowa Zadanie;
 9. Składowa Kwestionariusz;
 10. Zarządzanie kursem;
 11. Przykłady kursów;
 12. Niestandardowe moduły i narzędzia;
 13. Test zaliczeniowy.
 • Rola: Developer e-learningu, Metodyk zdalnego nauczania
 • Klient: Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Kategoria: Produkcja szkoleń e-learningowych
 • Rok: 2013
 • Referencje: Zobacz protokół odbioru