Zrealizowane projekty e-learningowe

Moodle w III LO w Lublinie

Na wdrożenie przypadają:

  • Rola: Trener, Konsultant
  • Klient: III Liceum Ogólnokształcące im. Unii Lubelskiej w Lublinie
  • Kategoria: Wdrożenia e-learningu
  • Rok: 2021
  • Link do platformy: Odwiedź platformę