Zrealizowane projekty e-learningowe

Moodle w SP6 w Lublinie

Na wdrożenie przypadają:

  • Rola: Trener, Konsultant
  • Klient: Szkoła Podstawowa nr 6 im. Romualda Traugutta w Lublinie
  • Kategoria: Wdrożenia e-learningu
  • Rok: 2020
  • Link do platformy: Odwiedź platformę
  • Referencje: Zobacz referencje