Zrealizowane projekty e-learningowe

Moodle w PANS we Włocławku

Na wdrożenie przypadają:

  • Rola: Trener, Konsultant
  • Klient: Państwowa Akademia Nauk Stosowanych we Włocławku
  • Kategoria: Wdrożenia e-learningu
  • Rok: 2018
  • Link do platformy: Odwiedź platformę
  • Referencje: Zobacz referencje