Zrealizowane projekty e-learningowe

Moodle w Zespole Szkół w Piaskach

Na wdrożenie przypadają:

  • Rola: Trener, Konsultant
  • Klient: Zespół Szkół w Piaskach
  • Kategoria: Wdrożenia e-learningu
  • Rok: 2017
  • Referencje: Zobacz referencje