Zrealizowane projekty e-learningowe

Wdrożenie platformy e-learningowej Moodle w Gimnazjum w Borzechowie

Na wdrożenie przypadały:

  • Rola: Trener, Wykonawca, Konsultant
  • Klient: Gimnazjum w Borzechowie
  • Kategoria: Wdrożenia e-learningu
  • Rok: 2017
  • Link do platformy: Odwiedź platformę
  • Referencje: Zobacz referencje