Zrealizowane projekty e-learningowe

Opracowanie koncepcji metodycznej kursów e-learningowych

Opracowanie koncepcji metodycznej kursów e-learningowych, przygotowujących do egzaminów eksternistycznych z zakresu liceum ogólnokształcącego i egzaminów eksternistycznych potwierdzających kwalifikacje w zawodzie.

Koordynowanie i nadzór nad pracami w zakresie przygotowania treści szkoleniowej przez nauczycieli.

Monitorowanie i ewaluacja postępów prac nauczycieli.

Utworzenie i publikacja na platformie Moodle kursu e-learningowego przygotowującego do egzaminów eksternistycznych z zakresu liceum ogólnokształcącego z przedmiotu informatyka.

  • Rola: Konsultant, Autor szkolenia, Developer e-learningu
  • Klient: Ośrodek Kształcenia DYPLOMUS w Gdańsku
  • Kategoria: Wdrożenia e-learningu
  • Rok: 2015
  • Strona projektu: Odwiedź stronę projektu
  • Referencje: Pobierz referencje