Zrealizowane projekty e-learningowe

ICT w procesie dydaktycznym.
Nowoczesne metody i formy nauczania.

Zakres zajęć:

  • Rola: Trener
  • Klient: Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu
  • Kategoria: Studia Podyplomowe
  • Forma: blended learning
  • Rok: 2017
  • Czas trwania: 50 godzin
  • Referencje: Zobacz referencje