Zrealizowane projekty e-learningowe

E-learning w nauczaniu przedmiotów przyrodniczych (na bazie darmowej platformy Moodle)

Program szkolenia obejmował następujące zagadnienia:

  • Rola: Trener, Organizator
  • Klient: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
  • Kategoria: Szkolenia z zakresu e-learningu
  • Rok: 2012
  • Czas trwania: 75 godzin (5 grup x 15 godzin)
  • Referencje: Pobierz referencje