Zrealizowane projekty e-learningowe

Prowadzenie kursów online na platformie Moodle

Program szkolenia obejmował następujące zagadnienia:

  1. Wprowadzenie do Moodle;
  2. Projektowanie kursu;
  3. Prowadzenie kursu na platformie Moodle;
  4. Ewaluacja kursu;
  5. CASE STUDY – stworzenie i prowadzenie kursu na platformie Moodle.
  • Rola: Trener
  • Klient: CompuGroup Medical Polska Sp. z o. o. w Lublinie
  • Kategoria: Szkolenia z zakresu e-learningu
  • Rok: 2014
  • Czas trwania: 8 godzin