Zrealizowane projekty e-learningowe

Przegląd narzędzi w e-learningu (platformy, kursy ekranowe, narzędzia asynchroniczne i synchroniczne)

Program szkolenia obejmował następujące zagadnienia:

 1. Przegląd platform zdalnego nauczania;
 2. Porównanie możliwości darmowych platform e-learningowych (Moodle, eFront, Dokeos, LearningApps);
 3. Kursy platformowe (prezentacja treści, komunikacja, weryfikacja wiedzy);
 4. CASE STUDY - dostęp do platformy e-learningowej z poziomu ucznia. Przegląd działania i możliwości platformy;
 5. Przykłady kursów ekranowych;
 6. Przegląd narzędzi do tworzenia kursów ekranowych;
 7. Narzędzia synchorniczne i asynchorniczne do projektowania i prowadzenia kursów zdalnych;
 8. Źródła inspiracji (książki, strony i blogi internetowe);
 9. Darmowe zasoby do kursów e-learningowych (grafika, audio, wideo);
 10. CASE STUDY - stworzenie prostego kursu e-learningowego w programie eXe i opublikowanie go na platformie zdalnego nauczania.
 • Rola: Trener
 • Klient: Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Słupsku
 • Kategoria: Szkolenia z zakresu e-learningu
 • Rok: 2015
 • Czas trwania: 16 godzin
 • Referencje: Zobacz referencje