Zrealizowane projekty e-learningowe

Projektowanie i prowadzenie zajęć online

Przygotowanie, udostępnienie kursu online z zakresu obsługi kursu na platformie Moodle dla użytkowników.

Przygotowanie, udostępnienie i przeprowadzenie kursu online z zakresu obsługi platformy Moodle oraz prowadzenia zająć online dla nauczycieli.

  • Rola: Trener, Ekspert
  • Klient: Ośrodek Kształcenia DYPLOMUS w Gdańsku
  • Kategoria: Szkolenia z zakresu e-learningu
  • Rok: 2015
  • Czas trwania: 8 godzin zajęć stacjonarnych oraz 20 godzin w formie zdalnej
  • Referencje: Pobierz referencje